Webspeed Corporation

دوره جاوا تحت وب

دوره جاوا تحت وب


ج

اوا مقدماتی برای افرادی در نظر گرفته شده که تمایل به تولید برنامه های کاربردی رومیزی برای لینوکس، ویندوز و اندروید دارند. دانشجویانی که تمایل به شرکت در این دوره را دارند باید با یک زبان برنامه نویسی و همچنین یک بانک اطلاعاتی آشنایی داشته باشند.


سر فصل ها


مقدمه

JSP

ایجاد صفحات با JSP

Servlet

کار با Servlet

JSF

Struts